Διοίκηση

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Μποροβήλος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Κενές
Β΄Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Μποροβήλος
Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Κριτσιδήμας
Μέλη
Δημήτρης Μπάκος
Γιάννης Καϋμενάκης
close