Οροι Χρησης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, πριν από την είσοδό σας στον δικτυακό τόπο της Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και εφαρμόζονται κατά την πρόσβασή σας και την χρήση της ιστοσελίδας της Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.asterastripolis.gr/


Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ παρέχει στους φιλάθλους του και στους επισκέπτες / χρήστες του τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις αγωνιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, ενημέρωση, στιγμιότυπα αγώνων, newsletters με ειδικές προσφορές, υπηρεσία συνομιλιών, δημοσκοπήσεις σε επίκαιρα θέματα κ.τ.λ.
Στις σελίδες του asterastripolis.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι οι χρήστες παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.


Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του
περιεχομένου της ιστοσελίδας του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας asterastripolis.gr, συμπεριλαμβανομένων video, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των παρεχόμενων αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του asterastripolis.gr, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Συνεπώς, ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ εκχωρεί στους χρήστες της ιστοσελίδας ένα προσωπικό, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή, με την προϋπόθεση και την ρητή απαγόρευση ότι κανένα από τα ανωτέρω δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, μεταφοράς ή τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", δημιουργίας παράγωγου έργου, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο, εκχώρησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης δικαιωμάτων στο λογισμικό λόγω δανεισμού, ή με άλλο τρόπο μεταβίβασης οποιουδήποτε δικαιώματος επί του Λογισμικού. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση των ως άνω διακριτικών γνωρισμάτων, σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από την Π.Α.Ε ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να βλέπουν, να θέτουν σε λειτουργία,να τυπώνουν και να «κατεβάζουν» (‘download’) φωτογραφίες και video, τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, σε έναν απλό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μόνο για προσωπικούς και όχι για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το asterastripolis.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και μόνο όπου αυτό επιτρέπεται . Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, με οποιοδήποτε τρόπο, το εν λόγω περιεχόμενο και δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διανέμουν, πωλούν, μεταφέρουν, δημοσιεύουν, ή να παραχωρούν δικαιώματα χρήσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενό του. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του asterastripolis.gr.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το asterastripolis.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.


Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ για:

1. Αποστολή, ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e -mail, μετάδοση, μεταφορά ή χρήση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, παραπλανητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή πορνογραφικό, δείχνει εμπάθεια, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του asterastripolis.gr.

5. Ανάρτηση, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, μεταφορά, μετάδοση ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ).

6. Ανάρτηση, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή εμπορικό μυστικό.

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, π.χ. διαφημιστικά μηνύματα αλυσίδας (’chain letters’), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (‘spam’) κ.ά.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του asterastripolis.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του asterastripolis.gr.

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

12. Συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. Η Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου. ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο χρήστης/μέλος του asterastripolis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το asterastripolis.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του asterastripolis.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - " ΔΕΣΜΟΙ " (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Οι χρήστες της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι o ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές τους με διαφημιζόμενους και εμπόρους που βρίσκονται μέσα στην ιστοσελίδα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ αυτών και των εν λόγω εμπόρων, και οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη\ χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους . Επίσης, οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεν είναι υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείτε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τρίτης τοποθεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το asterastripolis.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα θέματα σχετικά με της δραστηριότητες του συλλόγου, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις των φιλάθλων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για την συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται "ως έχουν" από τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ο οποίoς αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών, ότι θα είναι αδιάλειπες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες και ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άυλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, σε καμία περίπτωση ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθούν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.


Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Η συλλογή, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού τόπου, στους όρους του παρόντος, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στο δικτυακό τόπο (εξαιρουμένων των πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς της Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση:..........................


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Η Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείται ότι η Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες / χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες, που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ:

Η ιστοσελίδα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ περιλαμβάνει Links προς άλλα websites, τα οποία δεν ελέγχονται από τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ:

Το asterastripolis.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το asterastripolis.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το asterastripolis.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το asterastripolis.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Για την συμμετοχή των χρηστών σε ψηφοφορία που διενεργείται από τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κ.λ.π. (ανάλογα με την φύση των ερωτημάτων που τίθενται σε ψηφοφορία). Η ψήφος των χρηστών δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους. Ιδιωτικό απόρρητο των ανηλίκων (παιδιά 14 ετών και κάτω): Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεν επιδιώκει τη συλλογή και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με ανηλίκους (παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω), χωρίς τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Η ΠΑΕ καταβάλλει, επίσης, λογικές προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι, τα δεδομένα αυτά δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Γενικότερα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ γι' αυτό και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.


ΛΗΞΗ


Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της σε χρήστη όταν αυτός έχει παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή άλλως όταν κατά την κρίση του έχει προβεί σε μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας του. Αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Πνευματικά Δικαιώματα (C) 2015, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή, εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της, τους οποίος παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε το www.asterastripolis.gr

close